Innen person- og formuesretten bistår vi regelmessig våre klienter med spørsmål tilknyttet arv og generasjonsskifte.

I slike arvesaker er det ofte betydelige verdier involvert og kompliserte problemstillinger reiser seg. Disse vedrører både forholdet arvingene imellom og de mange skatte- og avgiftskonsekvensene av forskjellige fremgangsmåter ved arveoppgjør og generasjonsskifte.

Våre advokater legger stor vekt på å komme inn i prosessen så tidlig som mulig for å kunne bistå på den måte som blir mest fordelaktig for klienten.

Vi har omfattende erfaring med gjennomføring av skifte.

Kort beskrivelse av noen av våre advokater innen arverett og skifterett:

Advokat (H) Morten Poulsson
Advokat (H) Morten Poulsson ble cand. jur. i 1975, og har arbeidet som advokat siden 1984. Morten Poulsson er spesialist på arv og skifte, herunder generasjonsskifte (inkludert ovedragelse av næringsvirksomhet), samt internasjonale spørsmål. Advokat Poulsson fikk møterett for Høyesterett i 2000.

Advokat Jon Norvald Evensen
Advokat Jon Norvald Evensen (cand. jur 1988, advokat siden 1992) er fast oppnevnt bostyrer for Oslo Byfogdembete, og gjennomfører et betydelig antall offentlige dødsboskifter på oppdrag fra domstolen.

Torill G. Kjøllesdal, Advokat (H)
Advokat (H) Torill G. Kjøllesdal ble cand.jur. 1970, og har arbeidet som advokat siden 1989, med møterett for Høyesterett siden 2007. Hun har bistått med arv, testamenter og generasjonsskifte.

Advokat Harald Sletner
Advokat Harald Sletner er  ble cand. jur. 1995, og fikk advokatbevilling i 2001. Sletner har allsidig erfaring fra både skattekontor, politiet og advokatvirksomhet. Sletner har, foruten generell familie- og arverett, spesialkunnskap om odels- og landsbruksrett.

 

 

 

Tags: , , , , , ,