Advokat Anne Hazeland Tingstad har arbeidet med barnefordelingssaker siden år 2000. Hun har bred prosedyreerfaring fra barnefordelingssaker, og har prosedert barnefordeling også for høyesterett.

I sitt arbeid som barnefordelingsadvokat har Advokat Anne Hazeland Tingstad spesielt fokus på etikken i barnefordelingssaker. Hun har respekt for den nærhet man får til klienten og at disse sakene er av særlig stor betydning ikke bare for klienten men også for det aktuelle barnet tvisten står om. Gjennom 12 år som barnefordelingsadvokat, har hun omfattende erfaring med både de menneskelige og juridiske sider av slike konflikter.

Foruten de forhold som vedrører barn ved samlivsbrudd, har advokat Tingstad inngående kjennskap til alle forhold som berører det økonomiske oppgjøret partene imellom. Hun bistår til enhver tid i en rekke skiftesaker i forbindelse med skilsmisse eller opphør av samboerskap.

Advokat Anne Tingstad er partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Hun bistår klienter med skilsmisse og barnefordelingssaker over hele landet, samt en del klienter i forbindelse med saker som har tilknytning til andre land. Tingstad er for øvrig fast bistandsadvokat ved Romerrike tingrett.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

Tags: , , , , ,