Står du foran eller midt oppe i en skilsmisse? Les advokatens 10 råd for gjennomføringen av skifte ved skilsmisseoppgjøret.

10 gode råd ved skilsmisse og skifteoppgjørGode råd ved skilsmisse

  1. Ikke bland sammen det økonomiske oppgjøret med fordelingen av barn. Barn er ikke en eiendel – barnefordeling handler om barnets beste.
  2. Lag en mappe der du samler informasjon om hva du har av eiendeler og formuesgoder. Hva hadde du før dere giftet dere? Er noe av dette i behold? Dette kan være viktig med tanke på skjevdeling av midler.
  3. Tenk igjennom om du har mottatt arv eller gaver før eller under ekteskapet, dette kan ha stor betydning på skifteoppgjøret
  4. Husk at du kan kreve husleie hvis du flytter ut av fellesboligen
  5. Vær romslig, men husk at man ofte angrer etter noen år dersom man har vært altfor grei.
  6. Hold orden på hvilke utgifter du har også etter samlivsbruddet, ta vare på kvitteringer
  7. Gi hverandre innsyn i konti og selvangivelser
  8. Søk om separasjon, du må ha separasjonsbevilling for å ha rett til mange typer støtte og ytelser
  9. Er dere usikre på hvilke rettigheter dere har kan det være nyttig å få bistand fra en nøytral tredjeperson som kan bistå dere begge, for eksempel en advokat som kan bruke et par  timer på å gi dere informasjon, og lage en skifteskisse. En slik konsultasjon kan spare dere for både kostnader og frustrasjoner
  10. Få gjerne en vurdering fra en advokat før du inngår en endelig skifteavtale, det vil kunne spare deg for store tap
 

Tags: ,