Barnelova regulerer alle de viktigste forhold knyttet til barns velferd og forholdet til foreldre og foresatte. I denne artikkelen gis en oversikt over innholdet i Barnelova.

Barnelova trådte i kraft i 1981, og er derfor i ferd med å bli en ganske gammel lov. Mye har skjedd i samfunnet siden loven ble til. Samtidig er det viktig å være klar over at loven har blitt endret og tilpasset gjennom årene. Som eksempel kan nevnes endringene i 2010, da den som ikke har foreldreansvar fikk utvidet samværsrett, det ble lovfestet en egen varslingsplikt før foreldre flytter. Videre var det først i 2010 at barneloven eksplisitt ga et forbud mot all form for fysisk og psykisk vold mot barn.

 

 

De viktigste forholdene som reguleres i barnelova er:

 

 

 

Ekstern lenke: Barneloven på lovdata:

Lov om barn og foreldre (barnelova). – LOV-1981-04-08-7

 

 

 

 

 

Advokat innen barnerett?

Våre advokater arbeider daglig med spørsmål innen barnerett. Vi legger vekt på å finne gode løsninger for foreldrene – og derigjennom for barna. Vi er et mellomstort advokatfirma i Oslo, med 20 advokater, som dekker alle fagområder. Advokatfirmaet har en egen faggruppe for familierett, barn og barnefordeling, arv og skifterett.

 

Tags: , , , ,