Barnevern

 
  • Barneloven regulerer de viktigste forholdene tilknyttet barn

    Sakkyndige i barnevernssaker

    Utfallet av en barnevernssak kan ha avgjørende betydning for barnets videre velferd og utvikling. For å sikre best mulig grunnlag for de beslutninger som tas av barnevernsnemnda – det vil si […]

     
 
 
 

Advokathjelp

Kontakt oss på telefon 21 95 80 00