Sameie

 
  • Sameie i ekteskap og samboerskap

    Sameie består av det partene har ervervet i fellesskap. Hver part har sin eierandel av de aktuelle formuesgodene som eies sammen. Sameiets innhold har betydning for hva man kan råde […]

     
 
 
 

Advokathjelp

Kontakt oss på telefon 21 95 80 00