Skilsmisse

 
 • Gode råd ved skilsmisse

  Advokatens 10 råd ved skilsmisse

  Står du foran eller midt oppe i en skilsmisse? Les advokatens 10 råd for gjennomføringen av skifte ved skilsmisseoppgjøret.

   
 • Skjevdeling

  Skjevdelingsreglene er av stor praktisk betydning ved det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse. Gjennom skjevdeling kan hver ektefelle holde verdier vedkommende hadde før ekteskapets inngåelse, samt verdier som senere er ervervet ved arv […]

   
 •  
 • Separasjon

  Ektefeller som ikke ønsker å fortsette ekteskapet vil ofte være separert en stund før de tar ut skilsmisse. Ektefellene er ikke pålagt å søke separasjon dersom de går fra hverandre, men hvis […]

   
 • Hvem får overta huset eller leiligheten ved skilsmisse?

  Hvem av ektefellene overtar boligen ved skilsmisse?

  Et av de mest sentrale spørsmålene som dukker opp i forbindelse med at to ektefeller går fra hverandre er spørsmålet om hvem som skal overta partenes tidligere felles bolig. I […]

   
 •  
 • Skifte ved skilsmisse – slik fordeles formuen

  Reglene om gjennomføring av delingen av formue (skifte) står naturlig nok sentralt ved samlivsbrudd. Her gis en kort oversikt over reglene om skifte for ektefeller

   
 • Skilsmisse - advokat ved skilsmisse

  Skilsmisse

  En skilsmisse oppleves ofte som en lang og belastende prosess. Her gir vi en oversikt over hvilke juridiske regler som gjelder for den formelle skilsmisse- og separasjonsprosessen.

   
 •  
 • Hvem beholder hva etter skilsmissen?

  Skifteoppgjøret etter skilsmisse består av to ulike deler. Dels skal det foretas en fordeling av verdiene mellom ektefellene, dels skal gjenstandene fordeles. Ofte kan det finnes gjenstander i boet som begge […]

   
 
 
 

Advokathjelp

Kontakt oss på telefon 2137800