Ekteskapsloven inneholder en rekke vilkår som det kommende brudeparet må oppfylle før de kan gifte seg.

 

Ekteskap kan kun inngås mellom to av motsatt kjønn

§ 1 i ekteskapsloven fastslår at det kun er adgang for to personer av motsatt kjønn til å inngå ekteskap. Homofile kan ikke inngå ekteskap, men har et tilsvarende alternativ ved registrert partnerskap.

 

Alder og myndighet

For å gifte seg, er det et krav etter loven at begge brudefolkene har oppnådd myndighetslader (er 18 år eller eldre). Dette vilkåret er ikke absolutt. For personer under 18 år, kan man kun inngå giftemål dersom både den som har foreldreansvar for vedkommende godtar giftemålet, samt at Fylkesmannen gir samtykke. For personer under 16 år er det imidlertid et absolutt forbud mot å inngå ekteskap. For den som er over 18 år, men umyndiggjort eller har oppnevnt hjelpeverge, er det krav om samtykke fra vergen.

Frivillighet

Vilkåret om frivillighet følger av ekteskapsloven § 3. Vilkåret burde være en selvfølge i dagens samfunn, men er likevel viktig med tanke på å unngå tvangsgifte og arrangerte ekteskap

 

Forbud mot ekteskap mellom være slektninger

Søsken eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje har ikke anledning til å gifte seg.

 

Forbud mot polygami

Det er ikke adgang til å inngå nytt giftemål så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består.

 

Smittsomme sykdommer

Den som lider av en smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang, kan ikke inngå ekteskap uten at den kommende ektefellen er gjort kjent med sykdommen, og begge parter har fått muntlig veiledning av en lege om farene ved sykdommen.

 

Krav om lovlig opphold i landet

For å inngå ekteskap i Norge må en utenlandsk statsborger ha lovlig opphold i riket.

 

 

Skjema som fylles ut ved prøving av ekteskapsvilkårene

Før ekteskap kan inngås, skal vilkårene som er beskrevet over prøves av den som skal forestå vielsen. I den forbindelse fylles det ut eget skjema. Dette kan lastes ned fra regjeringens nettsider:

 

Tags: , ,