Antall skilsmisser går noe ned, samtidig som tallet på inngåtte ekteskap øker.

Ny statistikk viser at det i 2012 ble inngått 24 350 ekteskap i Norge, noe som er en økning på 1200 i forhold til 2011. Antallet skilsmisser var 9 900,  som er en nedgang på 300 i forhold til året før. Dette er det laveste antall skilsmisser siden 1999.

Tallet på antall nye ekteskap har hatt en nedadgående trend i både i 2010 og 2011, men trenden ble altså snudd i fjor. Med et par unntak må man tilbake til 1970-tallet for å finne høyare antall vielser.

Siden 1989 har tallet på skilsmisser ligget på rundt 10 000 i året.

2004 og 2005 var rekordår med omkring 11 000 skilsmisser hvert år. Antallet separasjoner var 11.100 i 2012, og går også ned, og var faktisk det laveste tallet siden 1987.