Testamenter opprettes for å ha forutsigbarhet for fremtiden. Den forutsigbarheten kan fort bli en illusjon hvis selve testamentet ikke kommer frem etter dødsfallet.

Historisk sett har mange oppbevart testamentene sine i bankboks eller skrivebordsskuffen. Testamentets skjebne er da overlatt til at rett person finner dokumentet etter at testator har gått bort. En annen løsning har vært å overlate testamentet til advokaten som opprettet det. Hvis advokaten drev en liten praksis, og dert er gått mange år, er det ikke sikkert det lenger er noe advokatkontor lenger. Det siste gjelder for øvrig ikke for Brækhus – vi har drevet sammenhengende advokatvirksomhet i over 150 år.

Uansett anbefaler vi å deponere testamentet hos tingretten eller byfogden i hjembyen. Dette er en ordning som lenge var overraskende lite kjent, dette til tross for at man da har et sikkert lagringssted, der de har gode rutiner for oppbevaring av testamentene.

Frem til sommeren 2013 var det videre gratis å deponere testamentet hos domstolen. Nå har det imidlertid blitt gebyrbelagt. Kostnaden er imidlertid beskjeden: Oppbevaring av et testament koster kr . 688.- pr. testament. Det er en god investering. Samtidig er det ikke noe i veien for at man oppbevarer en kopi av testamentet hjemme, i bankboksen eller hos advokaten. Det siste er fornuftig og noe vi anbefaler, spesielt dersom advokaten også er gitt i oppdrag å fullbyrde testamentet.

Trenger du bistand ved utforming, deponering og oppbevaring av testament? Vi hjelper deg selvsagt gjerne. Ring oss på 21 37 80 00, så vil en av våre arverettsadvokater kunne hjelpe deg.

 

 

Tags: , , ,