Regjeringen har  oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en vurdering  av arveloven. Måletningen er å lage en ny arvelov tilpasset utfordringene  i dagens samfunn.

 

Samfunnet har gjennomgått betydelig endringer siden den nåværende  arveloven ble utformet på 1960-tallet.

Ekteskapet har ikke lenger den samme posisjon, stadig flere har mer enn  ett kull barn, levealderen har økt, og formuene som fordeles ved arv har økt i takt med verdiskapningen i samfunnet.
“-For de fleste arvinger fremstår det som viktig at  fordelingen av arven oppfattes som rettferdig. Om den ikke gjør det, er  arveretten egnet til å skape konflikt. Derfor er det behov for å foreta  gjennomgang av arveloven for å sikre en tidsmessig og balansert  lovgivning,” sier justisminister Knut Storberget.
I mandatet fra regjeringen heter det at utvalget skal fremme forslag til en fullstendig regulering  av de spørsmål som i dag er regulert i arveloven, eventuelt vurdere om  visse spørsmål bør reguleres i andre lover.
Det er professor Torstein Frantzen, Universitetet i Bergen, som er satt til å lede utvalget.
Lovutvalget skal avgi sin utredning innen 1. juni 2013.

 

Kilde: Regjeringen