En samboeravtale eller samboerkontrakt kan avverge mange problemer og ubehageligheter! Samboeres formuesforhold er ikke beskyttet av lov på  tilsvarende måte som ektefeller. Lov om rett til felles bolig og innbo når hustandsfellesskap opphører og sameieloven gir noe veiledning, men i svært begrenset grad. For å unngå å bli stilt i en urimelig posisjon ved samlivsbrudd, bør alle samboere opprette en samboeravtale.

For å unngå å bli stilt i en urimelig posisjon ved samlivsbrudd, bør en opprette en samboeravtale.

 

samboere
Inngå samboeravtale allerede når dere flytter sammen. Det kan spare dere får både krangling og penger dersom forholdet skulle ryke en dag.

1.Formuesforholdet mellom samboere

Inndeling av eiendeler

Samboere er enten eneeiere eller sameiere. Det vil si at det den ene tar med seg inn i samboet eller senere erverver er eneeie. Det de erverver sammen er sameie. Sameieloven gir til en viss grad veiledning på området, men behandler ikke hva som er en rettferdig fordeling ved samboeres økonomiske oppgjør.

Det en eier sammen bør fremgå skriftlig, slik at man har bevis på dette ved samlivsbrudd eller død. Hvis samboere kjøper bolig sammen og begge skal være eiere, bør dette fremgå skriftlig på skjøtet eller  i samboeravtale. Skal partene beskyttes mot den enkeltes kreditorer, bør begge oppføres som eiere i grunnboken ved tinglysning. Tilsvarende bør begge signere leiekontrakt dersom boligen leies.

En samboer  som er hjemmeværende med barn har ikke automatisk krav på vederlag for dette ved samlivsbrudd. Dette kan lett bli svært urimelig, og en bør vurdere å avtale en slik ordning.

Gjeld

Både før og etter samlivsbrudd har hver ansvar for sin egen gjeld. Man kan også stifte gjeld sammen. Har man felles gjeld, er det ofte best  at den som overtar eiendelen ved samlivsbrudd, også tar det videre gjeldsansvaret. Begge har rett til skattefradrag  for sin del av rentebeløpet ,såfremt det foreligger  en internavtale om gjeldsansvaret.

Samboers stilling ved dødsfall

Det er svært viktig å merke seg at samboere  ikke har automatisk krav på arv, i motsetning til ektefeller. Dette gjelder også selv om man har barn sammen. Ønsker man å sikre hverandre ved dødsfall, bør det opprettes et gjensidig testament. Den enkelte samboers  frihet til hvordan man  vil testamentere, begrenses til en tredjedel om han har barn. Artikkelen ”begrensninger for hva som kan testamenteres fritt” gir nærmere informasjon om barnas arverett.

Dersom samboerne ikke har barn, kan testatoren om han ønsker det, bestemme at samboeren skal være enearving.  Når også lengstlevende samboer dør, fordeles arven likt mellom samboernes arvinger dersom annet ikke fremgår av testamentet

 

2.Samboeravtale

Hvorfor inngå samboeravtale?

Formålet med å opprette en samboeravtale er å skape økonomisk trygghet og forutsigbarhet for fremtiden ved et eventuelt brudd.

Under samlivet har partene gjerne et mer balansert syn på hva som bør tilhøre den enkelte, enn når forholdet knirker og et samlivsbrudd er nært forestående, eller er et faktum. Å inngå en samboeravtale så tidlig som mulig er derfor å anbefale.

Samboere står ganske fritt til å avtale seg i mellom hvordan eiendelene skal fordeles ved et eventuelt skifte.

Hva kan samboeravtalen innholde, og hvilke formregler gjelder?

Vanligvis inneholder samboeravtaler bestemmelser om hva man kan holde utenfor skifte og hvordan sameiet skal fordeles. Videre er det gjerne behov for å regulere hva som skal skje med  boligen. Dette kan være ekstra viktig om man har barn. Om det for eksempel er ønskelig at den som får daglig  omsorg  skal ha fortrinnsrett til boligen, bør dette nedfelles i samboeravtalen. Det kan også være aktuelt å avtale fordeling  av innbo. Her anbefales det å ikke være for konkret med å liste opp alt løsøret, men heller angi hvilke  hovedkategorier av løsøre som skal tilfalle hvem. Men formuesgoder av høy verdi kan det selvsagt være lurt å angi. Poenget er at en god samboeravtale ikke bare regulerer eiendelene på tidspunktet den opprettes, men også det en erverver i fremtiden.

Dersom den ene er hjemmeværende, bør  en i tillegg vurdere å  avtale pensjonsrettigheter og eventuelle bidrag.

En samboeravtale må underskrives av begge parter, og begge skal ha hvert sitt eksemplar. Utover dette er det ingen krav om vitner, andres underskrift etc.

 

 

Eksempel på samboeravtale

Vi har lagt ut et eksempel på en samboeravtale, som kan lastes ned og brukes fritt i privat sammenheng. Vi tar ikke ansvar for bruken av dokumentet. Dersom man vil være sikret at avtalen er korrekt og tilpasset den aktuelle situasjonen, må du snakke med en advokat.

 

Klikk her for å laste ned  samboeravtale PDF

 


 

Advokathjelp til å sette opp samboeravtale?

Vi bistår selvsagt med rådgivning og assistanse ved opprettelse av samboerkontrakter. Kontakt oss i dag på 21 37 80 00 eller fyll ut kontaktskjemaet ved å følge denne lenken, og vi tar kontakt med deg.

 

Tags: , , ,