Mange velger å leve sammen som samboere i stedet for å gifte seg. Særlig gjelder dette for aldersgruppen mellom 25 og 40 år. Arveloven har bestemmelser om arverett for samboere, men ikke alle faller inn under disse reglene.

Hvem regnes som ”samboer” etter arveloven?

Dersom to personer over 18 år lever sammen i et ekteskapslignende forhold regnes de som samboere etter arveloven. Samboerne må ikke være gift eller samboer med andre. Dersom en av partene kun er separert og fremdeles ikke er skilt, regnes ikke partene som samboere etter arveloven.

Paret må ha vært samboere ved tidspunktet for dødsfallet. Dette vilkåret kan fortsatt være oppfylt dersom paret ikke har bodd sammen en tid på grunn av sykehjemsinnleggelse eller lignende.

Det er ikke noe krav om at paret har hatt felles folkeregistrert adresse. Dersom de ikke er registrert på felles adresse, vil det imidlertid kreves særlige holdepunkter for å godta at de levde sammen i et ekteskapslignende forhold.

 

Hvilke samboere har rett til arv?

Samboere som ikke har felles barn og heller ikke særkullsbarn (barn med andre enn samboeren): Dersom disse ønsker å arve hverandre, må det settes opp et testament. Har man ikke barn kan man i testament bestemme over hele arven og kan da testamentere alt til samboeren dersom man ønsker dette. Hvis samboere ikke har barn og ikke skrevet testament, vil alt gå til avdødes arvinger etter loven. (Eventuelle foreldre eller deres etterkommere. Er det ikke slike etterkommere og det ikke er skrevet testament tilfaller arven staten).

Samboere med felles barn dvs.: samboere som har, har hatt eller venter barn sammen:

Gjenlevende har en automatisk arverett på 4G. En G er folketrygdens grunnbeløp, per 1.5.2010 kr 72 881. Grunnbeløpet reguleres hvert år og fastsettes av stortinget.

Denne arveretten går foran livsarvingenes pliktdelsarv.

Samboere med felles barn og særkullsbarn: Også i dette tilfellet har den gjenlevende en automatisk arverett på 4G. Denne går foran de øvrige livsarvingers arverett, også særkullsbarna.

Samboere uten felles barn men med særkullsbarn: Har gjenlevende vært samboer med avdøde i minst fem år før dødsfallet kan en arverett på opptil 4G fastsettes i testament. Denne vil da gå foran særkullsbarnas pliktdelsarv.

 

Hvilke samboere har rett til å sitte i uskifte?

Samboere som ikke har felles barn og heller ikke særkullsbarn: Gjenlevende kan ikke sitte i uskiftet bo.

Samboere med felles barn: Gjenlevende har rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig og innbo og bil og fritidseiendom som tjente til samboernes felles bruk. Dersom man ønsker at gjenlevende skal få sitte i uskifte med flere eiendeler enn dette, må dette fastsettes i testament.

Samboere med felles barn og særkullsbarn: Gjenlevende må ha samtykke fra særkullsbarnet for å kunne få sitte i uskifte overfor denne. Et slikt samtykke kan gis både før og etter avdøde falt fra. Et forhåndssamtykke bør gis skriftlig.

Er særkullsbarnet under 18 år, er det overformynderiet som gir samtykke.

Samboere uten felles barn men med særkullsbarn: Kan ikke sitte i uskifte.

 

Andre unntak fra retten til å sitte i uskifte

Samboere som sitter i uskifte fra et tidligere ekteskap eller samboerskap, kan ikke sitte i uskifte. Dersom avdøde satt i uskifte, kan ikke den gjenlevende overta noen gjenstander på skiftet før det første boet er ferdig skiftet.

Retten til å sitte i uskifte for samboere kan avgrenses ved testament. Det er imidlertid et krav om at den gjenlevende må ha fått kunnskap om dette før avdøde falt fra. Det er kun dersom det var umulig eller det etter forholdene ville være urimelig vanskelig å varsle han eller henne at det kan tenkes unntak fra dette kravet. Det skal mye til for at dette vil være oppfylt. Som eksempel er det i praksis blitt godtatt at en ektefelle ikke hadde fått kunnskap om tilbakekalling av testament fordi vedkommende var så mentalt redusert at det var hensiktsløst å forsøke å underrette ham om disposisjonen.

 

[divider_1px]

www.familierettsadvokaten.no (advokater i Brækhus Advokatfirma), bistår samboere med rådgiving og utarbeidelse av samboerkontrakter og testament. Vi bistår videre med andre familierettslige problemstillinger som samboere skulle ha behov for. Kontakt oss gjerne på post@familierettsadvokaten.no eller telefon 21 37 80 00

 

Tags: , , , , , , , ,