Ektefeller som ikke ønsker å fortsette ekteskapet vil ofte være separert en stund før de tar ut skilsmisse. Ektefellene er ikke pålagt å søke separasjon dersom de går fra hverandre, men hvis dette ikke gjøres vil de ikke være separert i lovens forstand, og flere av virkningene av en separasjon vil ikke inntre. Formelt vil da ektefellene fremdeles være gift selv om de ikke lever sammen. I denne artikkelen gjennomgås kort hvordan en går frem for å få separasjon og hva virkningene av separasjon er.

Hva er separasjon?

Dersom et ektepar ikke lenger ønsker å leve sammen kan de søke om separasjon. I separasjonstiden må ektefellene bo hver for seg. Dersom partene flytter sammen eller gjenopptar samlivet igjen etter å ha fått separasjonsbevillingen vil virkningene av separasjonen falle bort.

Søknad om separasjon sendes til fylkesmannen der paret sist var bosatt. Dersom begge ektefellene har flyttet fra dette fylket sendes søknaden til fylket der en av dem er bosatt på søknadstidspunktet.

Det er ikke noe krav om at ektefellene er enige om at de ønsker å separeres, det holder at en av ektefellene ikke ønsker å fortsette samlivet. Det er heller ikke noe krav om at det blir opplyst om bakgrunnen for ønsket om separasjon.

Har ektefellene barn under 16 år skal de møte til mekling før en søknad om separasjon innvilges. Grunnen til at det er satt opp et krav om mekling er for å bidra til at partene skal ha en dialog og kunne samarbeide om foreldreansvaret, hvor barna skal bo og om samvær for den av foreldrene som ikke skal bo sammen med barna.

 

Virkninger av separasjon

Når separasjonsbevilling er gitt, har hver av ektefellene rett til å kreve deling etter ekteskapslovens bestemmelser av boets verdier og eiendeler. Videre bortfaller ektefellenes rett til arv etter hverandre.

Ett år etter at partene har fått separasjonsbevilling kan hver av dem kreve skilsmisse. Begge de tidligere ektefellene har krav på å få innvilget skilsmisse selv om den andre ikke ønsker å skilles.

 

Advokathjep ved separasjon og skilsmisse?

Våre familieadvokater gir juridisk bistand innen alle spørsmål som oppstår ved samlivsbrudd.

Kontakt oss på 21 37 80 00 så vil du få hjelp av en av våre dyktige og spesialiserte advokater.

 

Tags: , , , , ,