skilsmisseadvokat
Advokat Anne Tingstad har over 15 års erfaring som dommerfullmektig og advokat. Hun har prosedert for alle rettsinnstanser. Tingstad er ekspert på skilsmisseoppgjør og barnefordeling.

Hva kjennetegner en god skilmisseadvokat?

 

 

-En dyktig skilsmisseadvokat holder hodet kaldt når du står oppe i din livs krise – og loser deg gjennom ukjent og opprørt farvann.

 

Vi mener at skilsmisseadvokaten skal sørge for å ivarta dine interesser på ethvert trinn, og samtidig forsøke å holde konfliktnivået nede.

Hvis konfliktnivået likevel blir høyt, skal advokaten være voksen og tøff nok til å stå i mot alle slags trusler og forsøk på manipukasjon fra motparten.

Dersom det er barn involovert, skal advokaten også ha erfaring som barnefordelingsadvokat, slik at de følelsesmessige, praktiske, og økonomiske forhold vedrørende barna håndteres på en skikkelig måte.

Advokatens praktiske oppgaver ved skilsmisseoppgjøret kan være av svært ulik art.

For noen er det tilstrekkelig med en konsultasjon på en time eller to for å få oversikt over hvordan for eksemepel skifte skal foretas.

I andre prosesser involvoeres advokaten langt mer, og foretar en grundig gjennomgang av for eksemepel de økonomiske verdiene, med tanke på få til et refferdig skifte. I en del saker må man bruke godt faglig og medmmenseklig skjønn for å oppnå en hensiktsmessig avtale om barneforelingen.

 

 

 

 

– Kan man bruke en felles advokat ved skilsmisseoppgjøret?

skilsmisse felles advokat

Ja, Mange velger å gå sammen til rådgivning fra en felles skilsmisseadvokat. Hvis partene har en god og ryddig kommunikasjon, kan det være mange fordeler ved å bruke en advokat som kan bistå med rådgivning om reglene på området, samt deling av boet. Advokaten blir da begges advokat, og bidrar til en mest mulig balansert og objektivt korrekt løsning. Vi har ofte slike oppdrag, og kan sikre dere profesjonell oppfølging gjennom hele prosessen.

 

 

 

Hva koster det å bruke en skilsmisseadvokat?

– Kostnadene ved bruk av advokat er en funksjon av hvor mye tid som går med i saken, og advokatens timesats.

Dersom det er snakk om store verdier og infløkte økonomiske forhold, kombinert med høyt konfliktnivå, bidrar dette til høyere tidsforbruk, og en større kostnad. Samtidig kan det ofte tenkes at den part som har store verdier å forsvare, vil komme samlet sett bedre ut av skifte ved å investere i en god skilsmisseadvokat.

Hva koster det å få bistand av en skilsmisseadvokat?Vår timepris settes i den enkelte sak, og ut fra den advokaten som skal bistå i oppdraget. Timeprisen ligger i normalt mellom 1.500,- til 2.000,- kr eks mva. Du kan kanskje finne rimeligere advokater, men vi vil påpeke at det ofte er slik at den advokatens som har lavest timepris ikke er er den advokaten du totalt sett bør bruke. Vi overtar ofte saker fra andre advokater. Dessverre ser vi i en del tilfeller at klienter som skifter advokat etter å ha erfart at en “billig advokat fort blir en dyr advokat.” Våre advokater er svært høyt kvalifisert, med solide  faglige resultater kombinert med relevant videreutdannelse og erfaring fra advokatarbeidet.

Ønsker du en solid skilsmisseadvokat, til en fornuftig kostnad, mener vi derfor at vi er det riktige valget.

Dersom du er usikker på om du bør ha advokathjelp ved skiftet, er du velkommen til å ta kontakt, så kan vi fortelle mer om hvordan vi jobber, og hva det vil koste å få hjelp.

 

Kom i kontakt med våre skilsmisseadvokater på telefon 21378000, eller bruk kontaktskjemaet.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]