Testamenter må fylle visse formkrav for å være gyldige. Formkravene for testament er strenge, men likevel fullt overkommelige dersom man følger arvelovens regler om hvordan man etablerer et formgyldige testament.

 

For det første er det behov for bestemte former for å sikre at testamentet faktisk samsvarer med arvelaters ønske, når vedkommende er død er det for sent å stille spørsmål. For det andre virker det konfliktdempende; det blir mindre grunnlag for tvister mellom arvingene når man vet at dette er arvelaterens klare disposisjon, og ikke bare løse planer. Ikke minst skjerper det nok arvelaterens bevissthet om hvordan han ønsker arven fordelt.

Her gis en oversikt over formkravene til vanlig testament. Innholdet i testamentet og hvilke kombinasjoner som er lovlige, behandles i en egen artikkel.

 

Formreglene – arveloven §49

Testamentet må for det første opprettes skriftlig. Dette har til hensikt å sikre bevis, samt notoritet – altså hva det skal gå ut på, i tydelig form. Hvem som skriver testamentet er likegyldig, men det er et absolutt krav at arvelater selv underskriver.

  • To vitner må være tilstede sammen, underskrive, og se at arvelateren selv underskriver.
  • Vitnenes underskrift styrker beviset om at formkravene er oppfylt.
  • Vitnene må være godtatt av arvelateren.
  •  Vitnene må være vel vitende om at det er et testament, men ikke nødvendigvis innholdet av det. Tittelen på dokumentet er ikke avgjørdende.
  • Dokumentet blir ikke ugyldig om det ikke kalles testament; det er formen og innholdet som er relevant.

Ordensregler – arveloven § 50

Arvelovens § 50 inneholder ordensregler. Disse er ikke obligatoriske. Testamentet bør være datert, for å unngå forvirring om hvilket som er det nyeste, dersom det finnes flere.

Vitnene bør skrive under på at arvelateren var ved sine fulle fem og at det var hans egen vilje.

 

Juridisk bistand til opprettelse av testamente?

Har du behov for bistand med å få satt opp et testamente? Vi bistår med alle juridiske og praktiske problemstillinger så som utforming etter dine behov og i tråd med arvelovens regler, nødvendig bevitnelse og deponering hos byfogden.