Det kan være lett å ha et ønske om å avslutte en prosess før den blir for alvorlig eller krevende. Dette kan være noe av årsaken til at vi ofte ser at en forelder skriver under på en barnefordelingsavtale som de ikke egentlig er helt enig i.

 

Noen ganger kan det selvsagt være klokt og «gi seg» eller i alle fall gi etter på noen punkter for å unngå en prosess, men dette må veies opp mot vurderingen av om man innerst inne tror avtalen kommer til å fungere for barnet og for en selv. Er man forholdsvis sikker på at den ikke kommer til å gjøre det, tilsier vår erfaring at det kan være langt mer fornuftig og heller bruke litt mere tid i første omgang.

 

iStock_000010225658XSmall
Barnefordelingsavtalen skal gi et godt fundament for foreldrenes fordeling av tiden samme med barna.

Familievernkontorene presser på for å få avtaler. Avtalene er ofte skrevet på et ferdig utfylt skjema og er etter vår oppfatning dårlige og i mange tilfeller for lite detaljert.

 

Vi får inn mange klienter som er misfornøyd med den barnefordelingsavtalen de har. Den kan være bare 1 år gammel eller den kan være eldre. Forelderen ser at avtalen ikke fungerer og/eller at barnet er slitent og misfornøyd. Særlig typisk er dette i saker der konfliktnivået er høyt men man likevel har forsøkt en avtale om at barnet skal være like mye hos begge foreldrene eller ha forholdsvis omfattende samvær.

 

Det som da skjer er at prosessen må igangsettes igjen, noe som selvsagt er helt nødvendig, men som kan være en slitasje både for foreldrene og ikke minst for barnet som kanskje skal høres av en sakkyndig psykolog og dermed blir orientert om saken.

 

Vårt råd er derfor at du bør tenke deg godt om før du signerer en avtale om barnefordeling, samt at det kan være en svært god investering å rådføre seg med en advokat som har god erfaring innen barnerett. Dersom du har et avtaleutkast du har skrevet selv eller fått utarbeidet fra et familievernkontor, kan det være fornuftig å få en vurdering av om de nødvendige punkter er tatt med.

En grundig avtale kan demme opp for mange konflikter mellom mor og far.

 

 

Tags: , ,